Küçüklükten itibaren verilen ve hayat boyu devam eden bir alışkanlıktır temizlik. Çocuklar, temizlik alışkanlıklarını kazanırlarken, çevresindeki insanların da etkisinde kalırlar. Eğer örnek aldığı kişiler düzen ve temizliğe gereken önemi veriyorlarsa, çocukta da bu alışkanlıklar olumlu yönde gelişim gösterir.

Küçük yaşlardan itibaren kazanılmayan temizlik bilinci maalesef daha sonra kazanılmamakta.

Temizlik eğitimi önce ailede başlar. Temizlik aile eğitimiyle perçinlenebilir. Aile bireylerinin temizliğe verdikleri değer karşılığında çocukta temizlik alışkanlığı gelişebilmektedir.

Temizlik alışkanlığı için en nemli ikinci durak ise okullardır. Okullarda ğretmenler çocukları temizlik bilinciyle eğitmeli birey olmanın ön şartlarından birinin temizlik olduğunu hatırlatmalı ve bu doğrultuda eğitim vermelidir.

Sonrasında okulda kazanılan bu alışkanlıklar evde pratiğe dökülerek sağlıklı ve temiz bireylerin yetişmesi sağlanmalıdır.

Çocuklara temizlik alışkanlığı en temel bakım ihtiyaçlarından başlamalıdır. Günlük kullanılan kıyafetler, el, yüz ve baş temizliği çok ama çok önemlidir.

Yemekten önce ve sonra ellerin bol sabunlu suyla yıkanmasının öğretilmesi, belli aralıklarla banyo yaptırılması, kıyafetlerini günlük olarak değiştirmesi vs. gibi küçük kurallarla çocuklara pratiğe dönüştürülmüş temizlik eğitimi verilmelidir.

Kısacası; temizlik alışkanlığı teoride değil pratikte kazanılmalıdır.

Öte yandan topluma ve bireye hizmet eden kurum ve kuruluşların hijyeni ve temizliği de oldukça önemlidir. Yolların, taşıtların ve kamu binalarının temizliği gibi. Teknik imkanlar bu kadar ileri bir seviyede olmasına rağmen şehir içi ve şehirler arası otobüs ve trenlerin, otellerin temizliği istenilen düzeyde olmadığını seyahat edenler açıkça gördükleri için bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum.Ancak, bu durum turizm açısından da büyük önem taşımaktadır.


Ve son olarak da şu unutulmamalıdır ki: Temiz toplum temiz bireyler ve refah seviyesi yüksek kalkınmış bir ülke demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir