Araştırmalara göre şirket çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun bir şirkette aradığı en önemli özelliklerden biri: Temizlik.

Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers één ding in het bijzonder waarderen op de werkplek: netheid.
Hygiëne en netheid zijn belangrijk. Het is de verantwoordelijkheid van een medewerker om goed gebruik te maken van de toiletvoorzieningen, douches, kleedkamers.
Om een hoog niveau van hygiëne op de werkplek te waarborgen, dient u de volgende punten in acht te nemen:
– Handen die vaak in contact komen met chemicaliën moeten regelmatig worden gewassen.
– Elke dag douchen.
– Uw werkkleding en werkschoenen moeten van hoge kwaliteit zijn.
– Je zou op zijn minst je eigen handdoek op de werkplek moeten hebben.
– Beschermingsmaskers, veiligheidsbril en -handschoenen moeten regelmatig worden gereinigd.
– Managers moeten ook de netheid van de werkplek controleren.
– Ontsmettingsmiddelen moeten dagelijks worden gebruikt.

De gezondheidsrisico’s kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën:
A) Chemische gevaren
Deze kunnen het lichaam binnendringen en giftig zijn of op zijn minst irritatie veroorzaken. Gassen, dampen, vloeistoffen, residuen, stof of zelfs een mengsel daarvan kunnen de gezondheid in gevaar brengen.

B) Biologische gevaren
Microbiologische gevaren worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels en andere protozoën. Macrobiologisch kunnen dergelijke gevaren ontstaan door insecten, parasieten (mee-eters), planten en zelfs dieren.

C) Milieu-invloeden veroorzaakt door de werkomgeving
Het gaat hierbij om geluid, trillingen, licht, warmte, die worden veroorzaakt door de werksituatie of de omgeving.

D) Andere stressfactoren
– Fysiek monotoon werk, zoals repetitieve bewegingen, het tillen van zware dingen, ongewone of statische houdingen, vermoeidheid worden hier samengevat en andere extreme factoren die het lichaam moet doorstaan.
– Psychologische stressfactoren zoals eentonigheid en extreme belasting zijn inbegrepen.

Araştırmalara göre şirket çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun bir şirkette aradığı en önemli özelliklerden biri: Temizlik.

İyi bir hijyen (temizlik) daima gereklidir. İşyerindeki lavaboları, duşları, tuvaletleri, soyunma odalarını en iyi şekilde kullanmak her bir çalışanın sorumluluğudur.

Çalıştığınız ortamda iyi bir hijyen olması için şunları aklınızdan asla çıkarmayın:

– Ellerinizi ve vücudunuzun kimyasal maddelere maruz kalan bölümlerini birkaç saatte bir yıkamalısınız

– Günlük olarak duş almalısınız

– İş elbiselerinizi ve iş ayakkabılarınız kaliteli olmalı

– İşyerinizde mutlaka bireysel bir el havlunuz olmalı

– Koruyucu maskelerin, gözlüklerin, eldivenlerin düzenli olarak temizliği yapılmalı

– Şirket yöneticileri şirket temizliğini düzenli olarak yaptırmalı

– Günlük olarakq dezenfektan kullanımı ihmal edilmemeli

Sağlığı tehdit eden tehlikeler 3 kategoride sınıflandırılabilmektedir:


A) Kimyasal Tehlikeler

Bunlar, zehirli veya tahriş edici maddeler olup doğrudan doğruya vücuda girerler. Gazlar, buharlar, sıvılar, katılar, tozlar veya bunların karışımları vb. gibi.


B) Biyolojik Tehlikeler

Bunlar, bakteriler, virüsler, mantarlar, küfler ve protista (bir hücreliler) gibi mikrobiyolojik olanlar ve böcekler, parazitler (asalaklar), bitkiler; ve hayvanlar gibi makrobiyolojik tehlikeler.


C) Fiziksel Tehlikelerin (Çevresel Koşulların ) Meydana Getirdiği Tehlikeler

Bunlar aşırı gürültü, titreşim (sarsıntı), ışın saçan enerji, olağan dışı sıcaklık değişimlerine ( termal konfor koşullarına) maruz kalma durumlarıdır.


D) Ergonomik Tehlikeler

– Fiziksel Stresörler (tekrarlanan hareketler, ağır kaldırma, uygunsuz veya statik (değişmeyen) duruş, yorgunluk, aşırı güç uygulama, doğrudan/direkt basınç veya aşırı güç uygulama gibi).

– Psikolojik stresörler (monotonluk, aşır iş yükü gibi).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *