Wat in Wuhan (China) langzaam groeide, is nu de nachtmerrie van de hele wereld geworden. Deskundigen zeggen dat het beste tegengif voor het coronavirus schoon en hygiënisch is.

Dit zijn de belangrijkste manieren en middelen om onszelf en onze kinderen te beschermen tegen het coronavirus:

Het grootste tegengif tegen ziektes, inclusief het coronavirus, is hygiëne. En naast deze hygiëne moeten bepaalde preventieve maatregelen in acht worden genomen.

We moeten niet alleen aandacht besteden aan onze eigen hygiëne, maar ook aan de reinheid van ons milieu. Want de mens is in de eerste plaats verantwoordelijk voor zichzelf en vervolgens voor zijn omgeving.

Regelmatig handen wassen en desinfecteren is noodzakelijk voor de eigen hygiëne. Daarom moet naast een goede zeep ook het juiste desinfectiemiddel worden gekozen, dat van hoge kwaliteit is en door betrouwbare bedrijven wordt geproduceerd.

Let op: als onze handen niet voldoende schoon zijn, mogen we gevoelige plekken zoals onze mond, neus en ogen niet aanraken.

Hoe kunnen we de hygiëne van onze kinderen handhaven?

De hygiënemaatregelen die we op onszelf toepassen, moeten ook op onze kinderen worden toegepast. Naast deze basisinstructie is achtergrondkennis belangrijk. Als we alleen deze hygiënemaatregelen uitvoeren, maar onze kinderen niet de juiste uitleg geven, zal het zijn als een gebouw zonder fundering; en dat zou uiteindelijk tot instorting leiden. Daarom moeten zowel de kennis als de praktijk worden gecombineerd.

Met betrekking tot de handhygiëne moeten ze minstens 20 seconden goed worden gewassen met zeep en vervolgens worden gedroogd. Maar alleen handen wassen, zoals ik al zei, is niet genoeg. Gebruik daarom hoogwaardige ontsmettingsmiddelen van betrouwbare bedrijven.

Ouders moeten hun kinderen de juiste reinigingstechnieken aanleren. Dit houdt onder meer in welke oppervlakken ze niet mogen aanraken, wat ze moeten doen bij het hoesten en snuiven, enz. Het is ook belangrijk om hen uit te leggen dat als ze hebben gehoest of in een zakdoek hebben gesnoven, ze deze niet moeten bewaren, maar in de vuilnisbak moeten gooien.

Hygiënische normen zoals het wassen van je handen voor en na het eten of wanneer je thuiskomt, moeten worden ingevoerd. Er moet op worden gelet dat ze worden opgevolgd.

Vooral spelcomputers die door kinderen en tieners worden gebruikt, ook tablets, mobiele telefoons en computers moeten regelmatig worden gedesinfecteerd. We moeten onze kinderen adviseren om hun handen te desinfecteren na gebruik van deze apparaten.

In veel delen van de wereld zijn scholen gesloten en is spelen in speeltuinen verboden vanwege het coronavirus. Vanwege de noodzakelijke afstand mogen kinderen daarom niet naar buiten. Als er een reden is waarom kinderen wel naar buiten moeten, zorg er dan voor dat ze zich aan de nodige hygiënevoorschriften hebben gehouden. Zodra ze weer thuis zijn, moeten kinderen zich omkleden, een bad nemen en vooral hun handen wassen. In principe moet u uw kleding wassen tussen 60 en 90 graden met een geschikt wasmiddel.

Denk eraan: dit is het minimum dat we kunnen doen om onszelf en onze dierbaren te beschermen tegen het coronavirus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *