Küçüklükten itibaren verilen ve hayat boyu devam eden bir alışkanlıktır temizlik. Çocuklar, temizlik alışkanlıklarını kazanırlarken, çevresindeki insanların da etkisinde kalırlar. Eğer örnek aldığı kişiler düzen ve temizliğe gereken önemi veriyorlarsa, çocukta da bu alışkanlıklar olumlu yönde gelişim gösterir.

Wat betekent hygiëne en reinheid? Hoe moet hand- en lichaamsreiniging eigenlijk toegepast worden? Hygiëne en reinheid maken deel uit van de verplichtingen van elke persoon.

Reinheid / Hygiëne: Het is de manier om onze gezondheid en de gezondheid van de mensen om ons heen te behouden.

Persoonlijke lichaamshygiëne is direct gerelateerd aan onze gezondheid. We kunnen zelfs zeggen dat het eigenlijk de hoeksteen van onze gezondheid is. Niet alleen ons lichaam, maar ook ons milieu moet schoon gehouden worden.

We kunnen ook zeggen dat hygiëne en gezondheid onderling afhankelijk zijn van elkaar. Hoe hoger het niveau van persoonlijke hygiëne, hoe lager de kans op ziek worden.

Omdat bepaalde hygiënenormen niet worden nageleefd, slagen ziektekiemen erin om het lichaam binnen te komen en daar voor een langere periode te blijven, zelfs uitspreiden.

Om onszelf te beschermen tegen deze ziektekiemen, is het noodzakelijk om een beschermend schild te realiseren dat is gecreëerd door hygiëne.

Daarom is reinheid en hygiëne hier het belangrijkste doel. Tegelijkertijd is hygiëne in toiletten en badkamers ook noodzakelijk.

Als ouder is het noodzakelijk voor de gezondheid van onze kinderen om hen al van jongs af aan te leren over reinheid. Een kind dat niet leert hoe zich rein te houden van jongs af aan zal veranderen in een gevaar voor de gezondheid voor zichzelf en zijn omgeving tijdens zijn leven. Degenen die niet gewend waren aan reinheid en hygiëne in de kindertijd kunnen het vervolgens slechts in beperkte mate leren of helemaal niet leren.

Persoonlijke hygiëne en reinheid

Persoonlijke hygiëne en reinheid behoren tot de eerste dingen die belangrijk zijn voor onze gezondheid. Omdat veel ziekten en bacteriën in ons komen door, bijvoorbeeld, onze handen. Om deze reden, de huid, handen, nagels, ogen, oren, tanden, haar, voeten en mond moeten regelmatig worden gereinigd om het lichaam schoon en gezond te houden.

En schoonmaken omvat ook desinfecteren. Vooral in deze tijd raden we aan om de juiste producten te gebruiken: https://shop.logicchemie.com/nl/product/logic-sept/

Hoe dient handhygiëne (handen wassen) toegepast te worden?

Zodra we het hebben over persoonlijke hygiëne, denken we meteen aan het wassen van onze handen. Zij zijn immers degenen die we het vaakst gebruiken en met hen hebben we het meest actuele contact met onze omgeving. Daarom moet bijzondere aandacht worden besteed aan het wassen van handen en het schoon en te allen tijde gesteriliseerd houden daarvan. U moet uw handen wassen met veel zeep, bijvoorbeeld voor en na elke maaltijd, na elk bezoek aan het toilet, voordat u naar bed gaat (u en uw kinderen kunnen uw handen in uw mond steken terwijl u slaapt), nadat u wakker bent geworden (u en uw kinderen hebben misschien gekrabt of een deel van je lichaam aangeraakt tijdens het slapen) en als je van buiten komt. Het doel van schone handhygiëne is om ongewenste bacteriën uit de buurt van de handen te houden en dit betekent weg van ons allemaal.

Küçüklükten itibaren verilen ve hayat boyu devam eden bir alışkanlıktır temizlik. Çocuklar, temizlik alışkanlıklarını kazanırlarken, çevresindeki insanların da etkisinde kalırlar. Eğer örnek aldığı kişiler düzen ve temizliğe gereken önemi veriyorlarsa, çocukta da bu alışkanlıklar olumlu yönde gelişim gösterir.

Küçük yaşlardan itibaren kazanılmayan temizlik bilinci maalesef daha sonra kazanılmamakta.

Temizlik eğitimi önce ailede başlar. Temizlik aile eğitimiyle perçinlenebilir. Aile bireylerinin temizliğe verdikleri değer karşılığında çocukta temizlik alışkanlığı gelişebilmektedir.

Temizlik alışkanlığı için en nemli ikinci durak ise okullardır. Okullarda ğretmenler çocukları temizlik bilinciyle eğitmeli birey olmanın ön şartlarından birinin temizlik olduğunu hatırlatmalı ve bu doğrultuda eğitim vermelidir.

Sonrasında okulda kazanılan bu alışkanlıklar evde pratiğe dökülerek sağlıklı ve temiz bireylerin yetişmesi sağlanmalıdır.

Çocuklara temizlik alışkanlığı en temel bakım ihtiyaçlarından başlamalıdır. Günlük kullanılan kıyafetler, el, yüz ve baş temizliği çok ama çok önemlidir.

Yemekten önce ve sonra ellerin bol sabunlu suyla yıkanmasının öğretilmesi, belli aralıklarla banyo yaptırılması, kıyafetlerini günlük olarak değiştirmesi vs. gibi küçük kurallarla çocuklara pratiğe dönüştürülmüş temizlik eğitimi verilmelidir.

Kısacası; temizlik alışkanlığı teoride değil pratikte kazanılmalıdır.

Öte yandan topluma ve bireye hizmet eden kurum ve kuruluşların hijyeni ve temizliği de oldukça önemlidir. Yolların, taşıtların ve kamu binalarının temizliği gibi. Teknik imkanlar bu kadar ileri bir seviyede olmasına rağmen şehir içi ve şehirler arası otobüs ve trenlerin, otellerin temizliği istenilen düzeyde olmadığını seyahat edenler açıkça gördükleri için bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum.Ancak, bu durum turizm açısından da büyük önem taşımaktadır.


Ve son olarak da şu unutulmamalıdır ki: Temiz toplum temiz bireyler ve refah seviyesi yüksek kalkınmış bir ülke demektir.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *